Voor wie is Toonn Ervaring?

Toonn Ervaring is er voor slachtoffers, naasten en betrokkenen. Alsook voor elke professional die te maken kan krijgen met slachtoffers van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan professionals zoals hulpverleners, leraren, huisartsen, tandartsen, begeleiders, therapeuten etc.. .